Ngày 23 - 03 - 202312:03 AM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Phòng ban chức năng
Cập nhật 25/12/2008 , 02:12 PM
 

 

 

1. Phòng Kế hoạch kỹ thuật (P1):

      - Ông Nguyễn Đức Trường Gian - Kỹ sư điện

        Chức vụ: Trưởng phòng

        ĐT: 024.37471922

2. Phòng Dự án (P2)

       - Ông Đào Trương Tuấn - Cử nhân học viện Ngân hàng

         Chức vụ: Trưởng phòng

        ĐT: 024.37472394

3. Phòng Tài chính kế toán (P4)

      - Bà Nguyễn Thị Phương Hà - Cử nhân kinh tế

       Chức vụ: Kế toán trưởng

       ĐT: 024.37471924

4. Phòng Tổ chức hành chính (P6)

      - Bà Bùi Thị Hương - Thạc sĩ Luật

      Chức vụ: Trưởng phòng

      ĐT: 024.37471921

 

 

  

 

 
 

 

Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 358091
Đang online: 11