Ngày 23 - 01 - 201806:01 AM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Hội đồng quản trị
Cập nhật 25/10/2008 , 10:10 AM
1. Ông Trần Quốc Việt
- Kỹ sư  xây dựng.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Nguyễn Xuân Đoàn
- Cử nhân Kinh tế Kế hoạch - Cử nhân Kiểm Soát
- Uỷ viên Hội đồng Quản trị
3. Ông Nguyễn Anh Linh
- Kỹ sư  xây dựng - Cử nhân kinh tế
- Uỷ viên Hội đồng quản trị

Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 62463
Đang online: 37