Ngày 22 - 03 - 202311:03 PM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Ban giám đốc
Cập nhật 25/10/2008 , 10:10 AM

1.Ông Hồ Trung Đông
- Kỹ sư xây dựng.
- Giám Đốc Công ty (G1).

2.Ông Nguyễn Anh Linh
- Kỹ sư xây dựng - Cử nhân kinh tế
- Uỷ viên Hội đồng quản trị
- Phó Giám đốc Công ty (G2)

3.Ông Đào Trương Tuấn
- Cử nhân học viện Ngân hàng
- Phó Giám đốc Công ty (G3)

 

Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 358086
Đang online: 10