Ngày 31 - 10 - 202003:10 AM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Ban kiểm soát
Cập nhật 25/10/2008 , 10:10 AM
1. Trưởng Ban:  * Ông  Đào Trương Tuấn       - Cử nhân Học viện ngân hàng   - Trưởng phòng Dự án Công ty
2. Uỷ viên:
   * Bà Nguyễn Cao Linh Hương
  * Ông  Hồ Trung Đông

 

Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 104475
Đang online: 3