Ngày 23 - 01 - 201806:01 AM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Ban kiểm soát
Cập nhật 25/10/2008 , 10:10 AM
1. Trưởng Ban:  * Ông  Đào Trương Tuấn       - Cử nhân Học viện ngân hàng   - Trưởng phòng Dự án Công ty
2. Uỷ viên:
   * Ông Bùi Dương Hải - Cử nhân kinh tế - Cán bộ phòng Tài chính kế toán Công ty
  * Ông  Từ Ngọc Dương
- Cử nhân Luật
-  Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản Hà Nội 22 trực thuộc Công ty.


 

Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 62463
Đang online: 36