Date 24 - 05 - 201804:05 PM
Quick link
Stock market
Xí nghiệp Xây lắp số 1
Update 18/03/2009 , 02:03 PM

1. Tên giao dịch

 

Xí nghiệp xây lắp số 1 - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22

 

2. Địa chỉ giao dịch: Số 13 Ngõ Yên Thế - Đống Đa - Hà Nội

 

3. Điện thoại: 04.37366459

 

4. Fax: 04.37365957

 

5. Email: 

 

6. Người đại diện : Ông Nguyễn Văn Đức - Giám đốc Xí nghiệp

 

7. Ngày thành lập: 

 

Quink news
Buy sell
Login
Page view: 62463
User online: 28