Date 03 - 08 - 202103:08 PM
Quick link
Stock market
Xí nghiệp Xây lắp số 8
Update 25/03/2009 , 01:03 AM

1. Tên giao dịch

 

Xí nghiệp xây lắp số 8 - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22

 

2. Địa chỉ giao dịch: 292 Đội Cấn - Hà Nội

 

3. Điện thoại:

 

4. Fax: 

 

5. Email: 

 

6. Người đại diện : Ông Vũ Minh Anh - Giám đốc XN

 

 

7. Ngày thành lập: 

  

Quink news
Buy sell
Login
Page view: 160099
User online: 2