Ngày 24 - 05 - 202410:05 AM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Đội xây lắp số 8
Cập nhật 25/03/2009 , 08:03 AM

1. Tên giao dịch

 

Đội xây lắp số 8 - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22

 

2. Địa chỉ giao dịch:

 

3. Điện thoại:

 

4. Fax: 

 

5. Email: 

 

6. Người đại diện : Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Đội trưởng

 7. Ngày thành lập:  

Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 89600
Đang online: 6