Date 22 - 10 - 201802:10 PM
Quick link
Stock market
Đội xây lắp số 9
Update 25/03/2009 , 01:03 AM

1. Tên giao dịch

Đội xây lắp sô 9 - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22

2. Địa chỉ giao dịch: Số 13 Ngõ Yên Thế - Đống Đa - Hà Nội

3. Điện thoại: 04.37478374

4. Fax: 04.37478374

5. Email: 

6. Người đại diện : Ông Hoàng Anh Vân - Đội trưởng

7. Ngày thành lập: 

Quink news
Buy sell
Login
Page view: 62463
User online: 36