Date 11 - 08 - 202202:08 AM
Quick link
Stock market
Xí nghiệp xây lắp số 7
Update 13/04/2011 , 02:04 PM
1. Tên giao dịch
 
Xí nghiệp xây lắp số 7 - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22
 
2. Địa chỉ giao dịch: 679 Bạch Đằng - Hà Nội
 
3. Điện thoại:
 
4. Fax: 
 
5. Email: 
 
6. Người đại diện : Ông Mai Anh Tuấn- Giám đốc XN
 
 
7. Thành lập: 2004
Quink news
Buy sell
Login
Page view: 260026
User online: 3