Date 21 - 08 - 201804:08 AM
Quick link
Stock market
Xí nghiệp xây lắp số 9
Update 13/04/2011 , 07:04 AM
1. Tên giao dịch
 
Xí nghiệp xây lắp số 9 - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22
 
2. Địa chỉ giao dịch: Số 13, ngõ Yên Thế, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
 
3. Điện thoại: 37475667
 
4. Fax: 
 
5. Email: 
 
6. Người đại diện : Ông Nguyễn Quang Trung - Giám đốc XN
 
 
7. Ngày thành lập: 17/12/2010
Quink news
Buy sell
Login
Page view: 62463
User online: 69