Date 04 - 06 - 202306:06 PM
Quick link
Stock market
Trung tâm Phát triển Công nghệ Xây dựng
Update 18/03/2009 , 02:03 PM

1. Tên giao dịch

 

Trung tâm Phát triển Công nghệ Xây dựng - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22

 

2. Địa chỉ giao dịch: Số 13 Ngõ Yên Thế - Đống Đa - Hà Nội

 

3. Điện thoại: 04.37472521

 

4. Fax: 04.37472521

 

5. Email: 

 

6. Người đại diện : Ông Nguyễn Vũ Minh - Giám đốc

 

7. Ngày thành lập:  
Quink news
Buy sell
Login
Page view: 382984
User online: 5