Date 11 - 08 - 202204:08 AM
Quick link
Stock market
Xí nghiệp Xây lắp số 3
Update 25/03/2009 , 08:03 AM

1. Tên giao dịch

 

Xí nghiệp xây lắp số 3 - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22

 

2. Địa chỉ giao dịch: 679 Bạch Đằng - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

3. Điện thoại: 04.39845056

 

4. Fax: 04.

 

5. Email: 

 

6. Người đại diện : Ông Lê Anh Cường - Giám đốc Xí nghiệp

 

7. Ngày thành lập:  
Quink news
Buy sell
Login
Page view: 260048
User online: 6