Date 21 - 08 - 201804:08 AM
Quick link
Stock market
Xí nghiệp Xây lắp số 5
Update 25/03/2009 , 01:03 AM

1. Tên giao dịch

 

Xí nghiệp Xây lắp số 5 - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22

 

2. Địa chỉ giao dịch: Số 13 Ngõ Yên Thế - Đống Đa - Hà Nội

 

3. Điện thoại: 04.38437817

 

4. Fax: 04.38437817

 

5. Email: 

 

6. Người đại diện : Ông Nguyễn Bá Doanh - Giám đốc Xí nghiệp

 7. Ngày thành lập:  
Quink news
Buy sell
Login
Page view: 62463
User online: 70