Date 21 - 08 - 201804:08 AM
Quick link
Stock market
Đội xây lắp số 2
Update 25/03/2009 , 01:03 AM

1. Tên giao dịch

 

Đội xây lắp số 2 - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22

 

2. Địa chỉ giao dịch: Số 4 - Đường Trung Yên 3 - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

 

3. Điện thoại: 04.37675354

 

4. Fax: 04.37676207

 

5. Email: 

 

6. Người đại diện : Ông Mai Lê Ngọc - Đội trưởng

 7. Ngày thành lập:  
Quink news
Buy sell
Login
Page view: 62463
User online: 63