Ngày 11 - 08 - 202203:08 AM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Hội nghị quán triệt Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ chính trị
Cập nhật 25/12/2009 , 11:12 AM

       Thực hiện chỉ thị số 37-CT/TW ngày 4/8/2009 của Bộ chính trị về việc đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

         Ngày 23/12/2009 Đảng bộ Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ chính trị tới toàn thể Đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Công ty.

Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 260045
Đang online: 6