Ngày 11 - 08 - 202204:08 AM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Công đoàn Công ty
Cập nhật 08/12/2009 , 04:12 PM

Công đoàn công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 là tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp của các công đoàn cơ sở và là đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội. Công đoàn công ty có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, có con dấu, được tổ chức và hoạt động theo Luật công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.   

 

Chức năng và nhiệm vụ của công đoàn Công ty:

 

 

  Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức, lao động. Tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty. Giáo dục, động viên công nhân viên chức, lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân. 

 

Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Đại diện bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong công ty. Hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện chủ trương Nghị quyết của Đảng. Tổ chức giáo dục nâng cao trình độ văn hoá và nghề nghiệp cho CNVC, LĐ, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao. Hướng dẫn, chỉ đạo đại hội các Công đoàn cấp dưới; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. 

 

Mục tiêu hoạt động của Công đoàn công ty là thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức công đoàn. Tổ chức, tuyên truyền vận động đại đa số Cán bộ công nhân viên hăng hái tham gia các phong trào thi đua lao động, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn vững mạnh.  

 

Trong 7 năm qua  công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22  không ngừng trưởng thành và ngày càng phát triển. Hàng năm Công đoàn Công ty đã nhận được bằng khen Công đoàn cơ sở vững mạnh của Công đoàn Tổng Công ty khen tặng.  

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn công ty (nhiệm kỳ 2007 - 2009)

Bí thư        : Đ/c: Nguyễn Anh Linh - P.Giám đốc công ty

Phó bí thư : Đ/c: Bế Mạnh Dũng - P.phòng KHKT 

Uỷ viên : Đ/c: Nguyễn Như Diễm - Trưởng phòng TCHC

Uỷ viên : Đ/c: Đặng Thị Kim Anh - NV phòng kế toán

Uỷ viên : Đ/c: Nguyễn Thị Thuý An - NV XNXL số 1 

Uỷ viên : Đ/c: Lê Anh Cường - GĐ XNXL số 3

 Uỷ viên : Đ/c: Ngô Văn Ân - NV XNXL số 5  

 

Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 260047
Đang online: 4