Date 23 - 10 - 201805:10 AM
Quick link
Stock market
Dự án khu nhà ở để bán Ba Hàng B, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội
Update 08/05/2013 , 03:05 AM
Tổng mức đầu tư: 35 tỷ

- Địa điểm xây dựng: Hoàng Mai, Hà Nội.

- Diện tích dự án: 1.058 m2

- Chủ đầu tư: Công ty CP ĐT&PT nhà Hà Nội 22.

- Đơn vị thiết kế: Công ty CP Tư vấn xây dựng và Quản lý dự án Thái Bình Dương

- Thời hạn thực hiện: 2013.

Quink news
Buy sell
Login
Page view: 62463
User online: 11