Ngày 04 - 06 - 202305:06 PM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Thông báo việc chốt danh sách cổ đông để lưu ký chứng khoán
Cập nhật 04/12/2009 , 11:12 AM

TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C.TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN 22

Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

_____________

_____________

số:           /TB-CT-P6 

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2009

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách Cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán 

 

               Căn cứ công văn số 2555/UBCK-QLPH của Ủy ban chứng khoán ngày 13/11/2009 về việc lưu ký chứng khoán của Công ty đại chúng, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội 22 xin thông báo tới Quý cổ đông thời gian chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tại Trung Tâm Lưu ký chứng choán như sau: 

 

1.       Thời gian chốt danh sách Cổ đông để đăng ký lưu ký: 16g00 ngày 08/12/2009. 

 

2.       Quý Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần mang theo CMND, Giấy chứng nhận Cổ đông và Giấy đề nghị chuyển nhượng đến làm thủ tục chuyển nhượng, đăng ký sở hữu cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội 22 trước 16g00 ngày 08/12/2009. 

 

3.       Đối với những Cổ đông đã được cấp Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần, đề nghị kiểm tra lại các thông tin ghi trên Sổ. Trường hợp Quý cổ đông có thay đổi hoặc chưa cung cấp thông tin hoặc có sai sót, xin vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội 22 để cập nhật và chỉnh sửa thông tin trước 16g00 ngày 08/12/2009. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội 22 không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh liên quan đến thông tin sai sót hoặc sửa đổi mà không được thông báo từ Quý Cổ đông. 

 

 4.       Sau thời điểm trên, Công ty sẽ dừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho đến ngày cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội 22 sẽ không giải quyết và không chịu trách nhiệm về các chuyển nhượng cổ phần của Công ty phát sinh sau 16g00 ngày 08/12/2009. 

 

5.       Sau khi chốt danh sách cổ đông, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội 22 sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành tiếp tục hoàn tất các thủ tục khác để lưu ký Tại Trung tâm lưu ký theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

 

  6.       Quý Cổ đông vui lòng mang theo Giấy Chứng nhận cổ đông (bản chính) và CMND (bản gốc và 01 bản photo) để thực hiện các thủ tục trên. 

 

7.       Trường hợp Quý Cổ đông thay đổi thông tin cá nhân hoặc có thắc mắc cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ: 

 

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội 22

Địa chỉ:  Số 13 Ngõ Yên Thế, Đống Đa, Hà Nội.

Người liên hệ:  Bà Mai Thị Hoà

Điện thoại: 04.37471921.

Trân trọng kính báo.  

 

 Nơi nhận:  

  - Các cổ đông,

-   Lưu VT, P6.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH   

 (Đã ký)

 

 Trần Quốc Việt

     
Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 382982
Đang online: 8