Ngày 04 - 06 - 202304:06 PM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Cập nhật 03/05/2013 , 02:05 PM

Ngày 18/4/2013 Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Đại hội đã thống nhất và đưa ra nghị quyết như sau:

NQ 07NQ/ĐHĐCĐ.pdf

Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 382970
Đang online: 4