Ngày 04 - 06 - 202305:06 PM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Đại hội cổ đông năm 2011
Cập nhật 14/06/2011 , 02:06 PM

Ngày 22/4/2010 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Đại hội đã được nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 của Ban kiểm soát và nội dung phuơng án sửa đổi các điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Đại hội đã thống nhất và thông qua Nghị quyết.

 

Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 382980
Đang online: 5