Ngày 23 - 10 - 201805:10 AM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Đại hội cổ đông năm 2011
Cập nhật 14/06/2011 , 07:06 AM

       Ngày 13/6/2011 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

       Đại hội đã được nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo kết quả hoạt dộng năm 2009 của Ban kiểm soát và nội dung phương án sửa đổi các điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

       Đại hội đã thống nhất và đưa ra Nghị quyết đại hội.

Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 62464
Đang online: 2