Ngày 11 - 08 - 202202:08 AM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ trợ - nhà trung tâm giao dịch và khai thác bưu điện tỉnh Sơn La - Viễn thông Sơn La
Cập nhật 06/01/2015 , 11:01 AM
Là công trình thi công xây lắp, có giá trị theo hợp đồng ký kết là: 24.370.195.000 đồng.

 Hợp đồng thi công xây dựng số 39/2014/HĐXD ký kết ngày 22/5/2014 giữa chủ đầu tư là Viễn thông Sơn La và nhà thầu thi công là Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22.

Nội dung công việc: Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 thực hiện thi công xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ trợ - Nhà trung tâm giao dịch và khai thác bưu điện tỉnh Sơn La - Viễn thông Sơn La

Thời gian thi công là 270 ngày, kể từ ngày 26/5/2014.

 

Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 260036
Đang online: 6